PLC.com.vn

PLC - Top 30 Doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017

Ngô Đức GiangPhó TGĐ TCT, Người công bố thông tin - PLC
09:23' CH - Thứ tư, 22/11/2017

Ngày 17/11/2017, tại TP Quy Nhơn, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức “Tôn vinh Doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017”. Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (TCT PLC) là một trong 30 doanh nghiệp được tôn vinh nhân dịp này.

Kỷ niệm chương Top 30 Doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017

Top 30 Doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017 là năm đầu tiên HNX nâng cấp chất lượng thông tin công bố và bổ sung các tiêu chí về việc thực hiện các nguyên tắc bảo đảm chất lượng QTCT của doanh nghiệp. Chương trình đánh giá được thực hiện với 351 doanh nghiệp niêm yết trên HNX ngoài 5 tiêu chí (quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên liên quan, minh bạch và công bố thông tin, trách nhiệm của HĐQT) còn bổ sung các nguyên tắc bảo đảm chất lượng QTCT của doanh nghiệp, gồm: Nguyên tắc về quyền, đối xử bình đẳng giữa các cổ đông; nguyên tắc về trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị; nguyên tắc về minh bạch, công bố thông tin; nguyên tắc hạn chế xung đột lợi ích, đặc biệt trong giao dịch với các bên liên quan...

Trong giai đoạn 2012 - 2016, hàng năm, HNX đều thực hiện chương trình đánh giá chất lượng công bố thông tin, trên cơ sở đó tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt và TCT PLC liên tiếp được vinh danh trong danh sách này.

Năm 2017, TCT PLC tiếp tục được vinh danh trong danh sách Top 30 Doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017.

Đại diện PLC nhận danh hiệu Top 30 Doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017

Đại diện Lãnh đạo 30 Doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017 chụp ảnh lưu niệm

PLC
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn