PLC.com.vn

Hệ thống cơ sở vật chất Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex

04:58' CH - Thứ sáu, 06/01/2012
Hệ thống Kho, Cảng và Công nghệ kho Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex

Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex có 02 kho Hóa chất đầu mối với tổng sức chứa khoảng 16.000 m3; được đặt tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh; có bến cảng tiếp nhận thuận tiện; sử dụng công nghệ nhập, xuất hiện đại; có đội xe bồn INOX chuyên dụng; có ISO tank dung tích 1-5 m3 để giao, nhận các mặt hàng HC đến tận kho khách hàng.
Kho Hóa chất Thượng Lý - Hải Phòng:

Tổng diện tích Kho: 16.000 m2.
Cầu cảng: tiếp nhận tàu 1.500 DWT - 3.000 DWT.
Bể chứa hóa chất: 08 bể x 500 m3/bể; 03 bể x 1.000 m3/bể; tổng sức chứa 7.000 m3.
Dây chuyền đóng rót hóa chất phuy 200 lít: 100 MT/ca sản xuất.
Dây chuyền xuất ô tô xi téc/xe bồn: 30 phút/xe 10 - 14 m3.
Đội Xe tải, Xe bồn INOX 14 m3/xe, ISO Tank dung tích từ 1-5m3.


Kho Hóa chất Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh:

Tổng diện tích Kho: 20.000 m2.
Cầu cảng: tiếp nhận tàu 1.500 - 5.000 DWT.
Bể chứa hóa chất: 18 bể; tổng sức chứa 9.000 m3.
Dây chuyền đóng rót hóa chất phuy 200 lít: 100 MT/ca sản xuất.
Dây chuyền xuất ô tô xi téc/xe bồn: 30 phút/xe 10 - 14 m3.
Đội Xe tải, Xe bồn INOX 14 m3/xe, ISO Tank dung tích từ 1-5m3.


Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn