PLC.com.vn

Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

04:41' CH - Thứ sáu, 06/01/2012
Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex là Công ty TNHH một thành viên, do Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex đầu tư và là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ được thành lập tại Quyết định số 032/ QĐ-PLC-HĐQT ngày 27/12/2005 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa dầu Petrolimex .

- Tên gọi : Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

- Tên tiếng Việt : Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

- Tên tiếng Anh : Petrolimex Asphalt Company Limited

- Tên viết tắt : PLC ASPHALT Co., LTD

- Địa chỉ: Số 195 phố Khâm Thiên - phường Khâm Thiên - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội.

- Điện thoại : 043 8513206

- Fax : 043 8513209

- Biểu trư­ng của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex sử dụng biểu trư­ng của Công ty mẹ :

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam)

Lĩnh vực kinh doanh :
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu Nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực Nhựa đường;
 • Kinh doanh các dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực Nhựa đường: vận tải thuê, cho thuê kho bãi, pha chế thuê, phân tích thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật.
Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex:

Mô hình tổ chức:Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành:

Chủ tịch công ty: là người đại diện của Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex -PLC để quản lý Công ty và chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex -PLC về sự phát triển của Công ty theo các mục tiêu được PLC giao. Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch công ty được quy định trong Điều lệ công ty.


Giám đốc công ty: là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex -PLC, Chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty được quy định trong Điều lệ công ty.


Ban Lãnh đạo Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

Chủ tịch :

Ông Vũ Văn Chiến

Giám đốc :

Ông Vũ Văn Chiến

Phó Giám đốc :

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Ông Trương Văn Sinh

Các phòng nghiệp vụ Công ty:
 • Phòng Tổ chức hành chính
 • Phòng Tài chính Kế tóan
 • Phòng Kỹ thuật
 • Phòng Đảm bảo nhựa đường
 • Phòng Kinh doanh nhựa đường
 • Phòng Thị trường
Các đơn vị trực thuộc công ty :

Các Chi nhánh Nhựa đường : có chức năng trực tiếp tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh Nhựa đường tại các thị trường được phân công, bao gồm:
 • Chi nhánh Nhựa đường Hải Phòng
 • Chi nhánh Nhựa đường Đà Nẵng
 • Chi nhánh Nhựa đường Bình Định
 • Chi nhánh Nhựa đường Sài Gòn
 • Chi nhánh Nhựa đường Cần Thơ
Các Kho Nhựa đường: có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, đảm bảo nguồn hàng cho ngành hàng Nhựa đường; các hoạt động quản lý, khai thác sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, nguyên vật liệu, vật tư, công cụ lao động và lao động tại kho, bao gồm:
 • Kho Nhựa đường Thượng Lý - TP. Hải Phòng
 • Kho Nhựa đường Nại Hiên - TP. Đà Nẵng
 • Kho Nhựa đường Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
 • Kho Nhựa đường Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh
 • Kho Nhựa đường Trà Nóc - TP. Cần Thơ.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn