PLC.com.vn

PLC ra mắt HĐQT mới, nhiệm kỳ 2019-2024

Thúy HàTạp chí Công Thương
11:45' SA - Thứ ba, 23/04/2019

Ngày 22/04/2019, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

ến dự có ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); ông Đinh Viết Tiến, Trưởng Ban kiểm soát Petrolimex; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Phòng tại Tập đoàn tham dự Đại hội.

Phó Tổng giám đốc PLX Trần Ngọc Năm chúc mừng các thành viên mới trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Tổng giám đốc PLC Nguyễn Văn Đức đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2019. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 6.463 tỷ đồng, bằng 101% so với thực hiện 2018; tổng lợi nhuận trước thuế 208,146 tỷ đồng, bằng 107%; tổng lợi nhuận sau thuế 166,516 tỷ đồng, bằng 109% so với thực hiện 2018. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 12,2% (năm 2018 thực hiện 11,5%); tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ 20,6% (năm 2018 thực hiện 18,9%).

Ngoài mục tiêu gia tăng sản lượng, mở rộng thị trường, PLC duy trì mục tiêu tiết giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, bảo đảm cân đối dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn.

Ông Phạm Bá Nhuân, Chủ tịch HĐQT báo cáo một số chỉ tiêu kế hoạch của PLC giai đoạn 2014-2018. Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.453 tỷ đồng, bằng 105,9%; sản lượng hợp nhất đạt 1.789.457 tấn, tăng 52,863 tấn so với kế hoạch. Nói về lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư, ông Nhuân cho biết, cổ tức bằng tiền giai đoạn 2014-2018 chia cổ đông bình quân 23%/năm, cao hơn mục tiêu 12%/năm. Mặc dù vậy, vốn chủ sở hữu vẫn gia tăng qua từng năm. Năm 2014 vốn chủ sở hữu đạt mức bình quân 1.116 tỷ đồng, đến cuối 2018 đạt 1.336 tỷ đồng.

Về phương hướng nhiệm kỳ mới, Báo cáo cho biết, tiếp tục phát triển ổn định thị trường dầu nhờn trong nước thông qua sức mạnh của liên kết nội bộ Tập đoàn Petrolimex; tăng vốn chủ sở hữu của PLC lên trên 1.600 tỷ đồng; tích cực triển khai hệ thống quản trị tiên tiến; xây dựng PLC thành một doanh nghiệp phát triển bền vững…

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc đã ghi nhận những thành tích của PLC giai đoạn 2014-2018. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các cổ đông đã đồng hành của PLC giai đoạn vừa qua và tiếp tục sát cánh với PLC trong những giai đoạn tới. Nói về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đã chỉ đạo ban lãnh đạo PLC quyết liệt trong tái cấu trúc công ty mẹ và các công ty con. Đồng thời, để phát triển bền vững, PLC cần tiếp tục áp dụng những giải pháp quản trị doanh nghiệp tiên tiến, và đặc biệt phải mang tính hệ thống, thống nhất.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là Đại hội kết thúc nhiệm kỳ 2014 - 2018. Ngoài các nội dung báo cáo và biểu quyết được thông qua theo quy định đối với các công ty niêm yết, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, nhiệm kỳ 2019 - 2023, kết quả bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Bá Nhuân - Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Hữu Tạo - Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Quang Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Ông Vũ Văn Chiến - Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Ông Hà Thanh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Hà Trung - Ủy viên Hội đồng quản trị.
space
2. Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:
- Ông Đoàn Hồng Sáng - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Tống Văn Hải - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Phạm Tuấn Phương - Thành viên Ban kiểm soát.
space

HĐQT mới trúng cử đã họp và thống nhất:

Bầu ông Phạm Bá Nhuân làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/4/2019

Cử ông Nguyễn Văn Đức, thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc từ ngày 22/4/2019.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Đức, UV.HĐQT, Tổng giám đốc PLC trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

Ông Phạm Bá Nhuân Chủ tịch HĐQT báo cáo trước cổ đông một số chỉ tiêu kế hoạch của PLC giai đoạn 2014-2018 và phương hướng nhiệm kỳ tới

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn