PLC.com.vn

Hóa dầu Petrolimex (PLC) đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện, hiệu quả trong năm 2022

Thúy Hà - Thy ThảoTạp chí Công Thương
07:22' CH - Thứ ba, 19/04/2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) năm 2022

Nâng cao chất lượng quản trị

Báo cáo tại Đại hội, ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT PLC cho biết, năm 2021, bối cảnh thế giới và trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và xu hướng bảo hộ thương mại,… tác động lớn đến cân đối cung cầu, lạm phát, gây tắc nghẽn chuỗi cung ứng và tăng các loại chi phí cho hoạt động của doanh nghiệp. Những yếu tố bất lợi này đã ảnh hưởng rất lớn tới công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) trong năm 2021.

Đặc biệt, PLC chịu tác động trực tiếp bởi biến động giá dầu khi các ngành hàng kinh doanh cốt lõi đều có nguồn nguyên liệu đầu vào 100% được nhập khẩu từ nước ngoài, trong khi đó, thị trường dầu mỏ năm 2021 có nhiều biến động lớn và khó lường; giá dầu thô tăng trên 50% dẫn đến ảnh hưởng lớn đến công tác cân đối tạo nguồn và điều hành kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

“Nhưng với quyết tâm cao nhất của cả hệ thống PLC, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, cùng với các giải pháp điều hành linh hoạt của Ban điều hành, sự đoàn kết, đồng lòng, chúng sức của cả tập thể cán bộ, người lao động, kế thừa các kết quả quan trọng đã đạt được, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, PLC đã vượt qua 1 năm đầy những thách thức, khó khăn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao”, ông Đỗ Hữu Tạo chia sẻ.

Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex

Để tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, trong năm qua, HĐQT PLC đã tiếp tục xem xét, đánh giá và hoàn thiện hệ thống quy trình, từng bước nghiên cứu, áp dụng phương pháp quản trị tiên tiến. Tiếp tục chỉ đạo triển khai ứng dụng hệ thống thông tin quản trị hiện đại vào quản lý, ứng dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, xây dựng bản mô tả công việc theo phương pháp tiên tiến, bước đầu chuẩn bị áp dụng hệ thống đánh giá chất lượng công việc hiện đại vào PLC.

Nhờ vậy, năm 2021, tổng sản lượng toàn PLC đạt 412.263 tấn, bằng 98,06% cùng kỳ và bằng 109,27% so với kế hoạch. Doanh thu PLC đạt 6.868,6 tỷ đồng, bằng 122,47% cùng kỳ và bằng 114,43% so kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế PLC năm 2021 đạt 220,72 tỷ đồng, bằng 116,2% cùng kỳ và bằng 116,17% so với kế hoạch. Nộp Ngân sách Nhà nước 694.622 triệu đồng.

Đáng chú ý, tiền lương bình quân của cán bộ, người lao động PLC năm 2021 tăng 11,1 % so với năm 2020.

Trong đó, ngành Dầu mỡ nhờn đạt sản lượng 26.674 tấn, doanh thu 1.511 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 140 tỷ đồng.

Ngành Nhựa đường đạt sản lượng 243.905 tấn, doanh thu 2.814 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 88 tỷ đồng.

Ngành Hóa chất đạt sản lượng 141.684 tấn, doanh thu 2.549 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 819 triệu đồng.

Nhìn chung, các ngành hàng Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2021, riêng ngành Hóa chất mặc dù hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng tiếp tục còn phải đối mặt với nhiều khó khăn đặc thù.

Sáng tạo, đổi mới để phát triển nhanh và bền vững

Theo ông Lê Quang Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex, năm 2022 tiếp tục được dự đoán là một năm nhiều biến động bởi dịch Covid-19, giá dầu thô biến động khó lường, áp lực lạm phát gia tăng, chiến sự leo thang tại Nga - Ukraine,...

Dù vậy, với tinh thần, trách nhiệm trước các cổ đông và truyền thống 28 năm xây dựng & phát triển, PLC sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính chủ động sáng tạo, đổi mới tiếp tục đưa Tổng công ty phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Theo đó, PLC đặt mục tiêu tổng sản lượng năm 2022 đạt 415.588 tấn; doanh thu thuần 7.514 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 190 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức không thấp hơn 12%.

Ngoài mục tiêu giữ vững sản lượng, mở rộng thị trường, PLC duy trì mục tiêu tiết giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, đảm bảo cân đối dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn.

“PLC đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và chủ động với một tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao nhất; đối mặt và ứng phó với những thách thức; chủ động kết hợp giữa tư duy đổi mới, sáng tạo với các biện pháp phát triển truyền thống để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược do lãnh đạo Tổng công ty đặt ra”, ông Lê Quang Tuấn khẳng định.

Ông Lê Quang Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, năm 2022 PLC tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp lớn:

Một là, bám sát chủ trương và chỉ đạo của Tập đoàn để tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó tập trung xây dựng và báo cáo Tập đoàn phương án tái cấu trúc Công ty Hóa chất. Tiếp tục kiện toàn Ban điều hành Công ty Nhựa đường, Công ty Hóa chất

Hai là, xây dựng và thường xuyên cập nhật chiến lược chuyển đổi số phù hợp với từng giai đoạn phát triển; Ban hành các quy định và thực hành văn hóa đề cao sự chuẩn hóa, đổi mới quy trình làm việc, quy trình nghiệp vụ, gia tăng mức độ tự động hóa và không giấy tờ, dựa trên công nghệ số; Tập trung xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp bằng các ứng dụng CNTT tiên tiến, áp dụng đồng bộ, thống nhất từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, tạo dựng nền tảng và cơ sở dữ liệu tập trung toàn PLC để có thông tin chính xác, minh bạch, kịp thời phục vụ cho quản trị và điều hành của toàn PLC.

Ba là, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy sản lượng bán ra và hiệu quả kinh doanh trên cả ba ngành hàng Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường và Hoá chất; Có giải pháp cụ thể từng lĩnh vực, gia tăng sản lượng gắn với gia tăng hiệu quả; Tăng cường chất lượng công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng.

Bốn là, xây dựng các tiêu chí, bổ sung, kiện toàn hệ thống định mức nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trên toàn hệ thống.

Năm là, đẩy mạnh xây dựng nền tảng văn hóa, con người PLC trong cấu trúc tổng thể của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Cổ đông chi phối)

Sáu là, tiếp tục phát huy cao hơn nữa những thành quả đã đạt được trong năm 2021 về hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở ưu tiên đảm bảo an toàn tuyệt đối phải được đặt lên hàng đầu.

Tái cấu trúc toàn diện, hiệu quả

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đánh giá cao những kết quả ấn tượng của PLC trong bối cảnh khó khăn, đưa năm 2021 là năm có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cao nhất của Tổng Công ty trong 5 năm gần đây. Kết quả ấn tượng đã đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.

Trong năm 2022, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex khẳng định khó khăn và thách thức vẫn còn, không chỉ đến từ dịch bệnh mà còn từ tình hình địa chính trị có nhiều bất ổn, chiến sự Nga - Ukraine ảnh hưởng đến giá dầu thô - nguyên liệu đầu vào quan trọng cho các ngành hàng của PLC.

“Thế nhưng, trong nguy có cơ. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tận dụng cơ hội, chúng ta vẫn sẽ thành công”, ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đánh giá cao những kết quả của PLC trong năm 2021 và bày tỏ nhiều kỳ vọng vào năm 2022

Đồng tình với các giải pháp mà HĐQT PLC đề ra trong năm 2022, ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh tái cấu trúc là giải pháp quan trọng cần được tập trung thực hiện thông qua rà soát, đánh giá lại hiệu quả của hoạt động thời gian qua. Việc tái cấu trúc cần được thực hiện toàn diện cả về tổ chức, vốn và quy trình theo đúng quy định pháp luật, qua đó đảm bảo quyền lợi của cổ động và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản trị Tổng Công ty.

Cảm ơn ý kiến quý báu của lãnh đạo Petrolimex cũng như sự ủng hộ của Tập đoàn đối với Tổng Công ty trong suốt những năm qua, Chủ tịch HĐQT PLC Đỗ Hữu Tạo khẳng định tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng PLC đã nhận ra những thời cơ, thuận lợi ở phía trước.

PLC sẽ chủ động, tích cực, khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển kinh doanh, đem lại hiệu quả tối ưu cho cổ đông và nhà đầu tư; không ngừng tăng cường sức mạnh đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, đổi mới trong quản trị, ra sức sáng tạo trong sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả, vị thế của Tổng Công ty, xứng đáng với sự tin tưởng của Tập đoàn, của cổ đông và nhà đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PLC năm 2022 đã thống nhất bầu ông Phan Quang Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex trúng cử thành viên HĐQT PLC nhiệm kỳ 2019-2024, sau khi ông Vũ Văn Chiến - thành viên HĐQT nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, thôi tham gia HĐQT Tổng Công ty từ 1/8/2021.

Đại hội cũng thông qua đề xuất chia cổ tức năm 2021 là 15%.

Ông Phan Quang Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex là thành viên mới trong HĐQT Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2019-2024

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn