PLC.com.vn

ĐHĐCĐ thường niên PLC năm 2019 thành công tốt đẹp

Ban biên tập websitePLC
11:04' SA - Thứ ba, 23/04/2019

Hà Nội, ngày 22/04/2019, tại Trung tâm Hội nghị Mipec Palace, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Trần Ngọc Năm - Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); ông Đinh Viết Tiến - Trưởng Ban kiểm soát Petrolimex; cùng đại diện lãnh đạo các Ban thuộc HĐQT Tập đoàn tham dự Đại hội, thể hiện sự quan tâm của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đối với sự phát triển của PLC.

UV HĐQT, Phó TGĐ Petrolimex Trần Ngọc Năm phát biểu ý kiến tại Đại hội

Chủ tịch HĐQT TCT PLC Phạm Bá Nhuân điều hành Đại hội

TGĐ TCT PLC Nguyễn Văn Đức trình bày báo cáo tại Đại hội

Trưởng Ban kiểm soát TCT PLC Đoàn Hồng Sáng trình bày báo cáo tại Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là Đại hội kết thúc nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tại Đại hội, ngoài các nội dung báo cáo và biểu quyết được thông qua theo quy định đối với các công ty niêm yết, Đại hội còn tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, nhiệm kỳ 2019 - 2024, kết quả bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

 • Ông Phạm Bá Nhuân - Ủy viên Hội đồng quản trị.
 • Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Hội đồng quản trị.
 • Ông Đỗ Hữu Tạo - Ủy viên Hội đồng quản trị.
 • Ông Lê Quang Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị.
 • Ông Vũ Văn Chiến - Ủy viên Hội đồng quản trị.
 • Ông Hà Thanh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị.
 • Ông Nguyễn Hà Trung - Ủy viên Hội đồng quản trị.

2. Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

 • Ông Đoàn Hồng Sáng - Thành viên Ban kiểm soát
 • Ông Tống Văn Hải - Thành viên Ban kiểm soát.
 • Ông Phạm Tuấn Phương - Thành viên Ban kiểm soát.

3. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, kết quả:

 • Ông Phạm Bá Nhuân, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT PLC.
 • Ông Nguyễn Văn Đức, UV HĐQT được bổ nhiệm giữ chức vụ TGĐ TCT PLC.
 • Ông Đoàn Hồng Sáng được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát TCT PLC.

UV HĐQT, Phó TGĐ Petrolimex Trần Ngọc Năm chúc mừng Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chủ tịch HĐQT PLC Phạm Bá Nhuân cảm ơn ông Nguyễn Văn Khánh - UV HĐQT PLC nhiệm kỳ 2014 - 2019 không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Ngọc Năm - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đã đánh giá cao sự cố gắng của CB-NLĐ TCT PLC trong nhiệm vụ SXKD giai đoạn 2014 - 2019, ghi nhận những nỗ lực trong triển khai công tác đầu tư CSVCKT, tích cực trong tìm kiếm và mở rộng hoạt động kinh doanh sang các thị trường các nước trong khu vực (Lào, Campuchia…); linh hoạt, chủ động trong hoạt động tài chính, góp phần đem lại lợi ích cho các cổ đông và hiệu quả kinh doanh của các TĐL Petrolimex. Mặc dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng TCT PLC đã nghiêm túc đánh giá và xác lập các giải pháp kinh doanh đúng hướng để thực hiện mục tiêu kế hoạch đặt ra; trong đó hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức 16% bằng tiền mặt. Với niềm tin vào chất lượng hàng hóa, dịch vụ; với sự nỗ lực và tính chuyên nghiệp cao của đội ngũ cán bộ - người lao động PLC, Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu PLC tiếp tục phát triển ổn định, bền vững các lĩnh vực kinh doanh gắn với thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường công tác quản lý dòng tiền, công nợ; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đánh giá để có biện pháp sử dụng hiệu quả vốn tại từng ngành hàng kinh doanh cốt lõi của TCT để trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện mục tiêu tái cấu trúc TCT PLC theo mô hình tổ chức tiên tiến phù hợp với định hướng chiến lược của Tập đoàn Xăng dầu Việt nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 TCT PLC đã thông qua Nghị quyết với các cam kết nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của PLC để phát triển toàn diện, bền vững TCT PLC; không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp, mang lại giá trị tối đa cho cổ đông; tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, tạo môi trường làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động và trên hết là tăng cường giám sát, có các giải pháp quyết liệt để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (09/06/1994 - 09/06/2019).

Một số hình ảnh hoạt động của Đại hội

Các Cổ đông đặt câu hỏi với Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

PLC
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn